SCADA

Uzaktan izleme ve kontrol sistemi (SCADA) haberleşme ağıyla uzak noktalardaki istasyonlardan aldığı bilgileri merkezde toplar. Endüstriyel tesisin ana merkezindeki bu sistem sayesinde izleme ve kontrol, daha güvenilir, ekonomik ve emniyetli olur. IEC 61850 protokolüyle şalt otomasyonu, Yük Tevzii ile RTU haberleşmesi ve P2P testler, DMS, OMS, DCS başlıca hizmet alanlarımızdır. SCADA sisteminin en temel avantajları söyle sıralanır;

VERİMLİLİK

◦ İşletme maliyeti düşer. Geniş bir Elektrik Dağıtım Şebekesi uzaktan izlenmesi, arıza yerinin kolayca tespit edilmesi ve uzaktan kumanda edilmesi sayesinde bu işler için daha az sayıda ekip elaman ve araç kullanılarak bunlardan kaynaklanan işletme maliyeti azalacaktır.

◦ Malzemelerin optimizasyonu Sistemden elde edilen veriler sayesinde, mevcut sisteme uygun değerlerde malzeme seçimi yapılmasını sağlar. Yani elde edilen veriler doğrultusunda trafo gücü, iletken kesiti v.b sistemde kullanılacak olan malzemelerde optimizasyon sağlanır.

◦ Kayıpların azaltılması SCADA’nın optimum yük akışı fonksiyonu sayesinde Elektrik Dağıtım Şebekesinin hat akımlarının optimum olması için manevra senaryoları üretilir. Kayıplar akımın karesi ile orantılı olarak arttığı için techizat ve iletken kayıpları azaltılır.

◦ Enerji tedarik sürekliliğinin artması arızaların kısa sürede tespit edilmesi ve gerektiğinde uzaktan kumanda ile arızalı yerin izole edilerek tersten beslenebilmesi nedeniyle abone açısından kesinti süresinin kısalması ve Elektrik Dağıtım Şirketi açısından satılamayan enerji miktarının azalması enerji tedarik sürekliliğini artırır.

PLANLAMA

◦ Yatırımların planlanması Sahadan alınan gerçek ve eş zamanlı veriler sayesinde ihtiyaç duyulan yerlere yatırım yapılması sağlanır. Uzaktan kumanda ile çok kısa sürelerde manevra ile yük aktarılabildiği için bazı yatırımlar ötelenebilir. Sahadan alınmış veriler sayesinde yük eğrileri çıkarılarak gelecek yıl için talep tahmininde bulunulması sağlanır.

SORUNLARIN ÇÖZÜMÜ

◦ Sahadan gelen alarmlar sayesinde sorundan haberdar olarak sisteme müdahale etmek arıza veya kesintinin önlenmesini sağlar.

◦ Gerçek ve eş zamanlı veriler sayesinde arıza analizleri yapılarak sorunun çözümlenmesi sağlanır.

STRATEJİK ÖNEM

◦ Afetlerde özellikle enerji kesilmesi,

◦ Sistem çökmelerini önlemek için yük atılması için SCADA stratejik önem taşır