Danışmanlık

Enerji şirketleri günümüzde zorluklarla boğuşuyor; giderek artan petrol fiyatları, artan küresel rekabet, takip edilmesi zorunlu teknolojilerin yükselişi, iklim değişikliği sorunları ve daha zorlu yasal düzenlemeler. Bu faktörler, en iyi işletmelerin bile karmaşıklığını ve risklerini artırır. Ancak, yeni iş modellerini ve özelleştirilmiş stratejileri benimseyen ilerici AS Elektrik&Enerji bakış açısı sayesinde, sektörün ötesine geçer  ve rekabetçi olur.

Uzmanı olduğumuz başlıca konular;

  • Elektrik güç sistemi analizi,
  • Maliyet / fayda analizi ve finansal modelleme
  • Güç Sistemi varlık değerlemesi
  • Elektrik tedarik yetkilileri için sistem kaybı azaltma çalışmaları
  • Havai hatların, yeraltı şebekelerinin, trafo merkezlerinin ve koruma haberleşme sistemlerinin tasarımı ve özellikleri
  • Personel eğitimi yoluyla geliştirilmiş performans ve güvenlik
  • Enerji denetimleri