Bakım & Test

Endüstriyel tesislerin elektrik şebekesini kabul edilebilir işletme ve emniyet şartlarında tutabilmek için bakım ve ekipman testleri şarttır. Bakım-test maliyeti ve bakım süresince üretim kaybı ciddi bir engel gibi gözükse de,  ortaya çıkan bir arıza sonucu ani duruşun maliyeti çok daha fazladır. Bu koşullarda periyodik bakımların düzenli ve uzman ellerde olması gerektiği açıktır. Uzman kadromuz ve modern test cihazlarımızla bakım, test ve devreye alma işlerinde yanınızdayız.

Yaptığımız başlıca testler;

YAĞLI TİP GÜÇ TRAFOLARI:

 • Trafo çevirme oran testi ( Ratio Test ) ,
 • Trafo izolasyon testi (YG/AG; YG/Tank; AG/Tank arası ) ve polarizasyon indeksinin çıkarılması
 • Primer ve Sekonder sargı dirençlerinin ölçülmesi.
 • Yağ analizleri sonuçlarına göre, gerekiyorsa yağ tretmanının yapılması
 • Yağ delinme gerilimi testi
 • Yağ rutubet testi
 • Yağ iç yüzey gerilimi testi
 • Yağ asidite testi (PH ölçümü)
 • Eklatör aralıklarının ayarlanması
 • Silikajellerin değişimi Yağ seviyesinin kontrolü ve yağ ilavesi

OG KESICILER:

 • Kesici açma kapama zamanının ölçülmesi
 • Motor kurma zamanı ve akımının ölçülmesi
 • Bobin akım ve tepki süresi ölçülmesi
 • Kontak geçiş dirençlerinin ölçülmesi

OG KORUMA RÖLELERİ:

 • Röle koruma fonksiyonlarının akım gerilim enjeksiyonu ile kontrolü ve röle-kesici kombinasyonunun fonksiyon testinin yapılması

OG AKIM & GERİLİM TRAFOLARI:

 • Trafo oran testi
 • Polarite testi

OG HÜCRELER:

 • Hücrelerde kısmi deşarj testinin yapılması (İsteğe göre enerji altında yapılacaktır)
 • Hücrelerin Topraklama ayırıcılarının kontrolü ve fonksiyon testleri
 • OG Kablolarının ve kablo başlıklarının kontrolü
 • Hücrelerin mekanik ve elektriksel kilitleme kontrolleri