Güç Kalitesi Analizi

Güç kalitesi, elektrik şebekesinin temiz ve stabil bir güç kaynağı sağlama kabiliyetidir. Mükemmel bir güç kaynağı her zaman mevcuttur, gürültü içermez ve her zaman voltaj ve frekans toleransları arasında kalır. Kaliteli güç olmadan, herhangi bir elektrikli cihaz arızalanabilir, erken arızalanabilir veya çalışamaz.

Zayıf güç kalitesi, endüstriyel tesislerin en ciddi sorunlarından biri haline gelmiştir ve en uygun maliyet azaltma ve ekonomik avantaj alanlarından biridir.

Zayıf güç kalitesi ve şebeke sorunları çoğu fabrikada yaygındır. Neden olduğu problemler giderilirken üretim kaybına neden olur. Güç kalitesi sorunlarını doğru bir şekilde ele almak, endüstride en büyük maliyet azaltma fırsatıdır.

Endüstriyel tesislerdeki güç kalitesini bir süre analizörlerle takip ediyoruz ve EN 50160 veya IEEE 1159 standartlarında güç kalitesi raporları ve çözümleri sunuyoruz.

Aşağıda güç kalitesini bozulmasına neden olan faktörler ve çözümleri sıralanmıştır.

  • Gerilim Düşüklükleri

Nedenleri: Kısa devre, büyük yüklerin anahtarlanması (motor yol verme, v.b.).

Sonuçları: Prosesin kesilmesi veya kapanması: veri kaybı, yanlış veri, kontaktörlerin açılması, tahriklerin kilitlenmesi, motorların yavaşlaması  veya durması, gaz deşarjlı ampuller sönmesi.

Çözüm Önerileri : UPS, gerçek zaman reaktif dengeleyici, dinamik elektronik gerilim regülatörü, yumuşak yol verme, seri elektronik güçlendirici. Kısa devre gücünün attırılması, Koruma cihazların selektivite ayarlarının değiştirilmesi

  • Harmonikler

Nedenleri: Doğrusal olmayan yükler (hız kontrol cihazları, ark fırınları, kaynak makineleri, gaz deşarjlı ampuller, flüoresan  lambaları v.b.).

Sonuçları: Aşırı yükler (nötr iletken, kaynaklar, v.b.), istem dışı açılma, hızla eskime, enerji veriminin düşmesi, verimin düşmesi

Çözüm Önerileri: Anti harmonik şok bobini, pasif ve aktif filtre, hibrid filtre, şok bobini, Kirletici yüklerin denetim altına alınması, cihazın güç değerlerinin azaltılması

  • Geçici Aşırı Gerilimler

Nedenleri: İşetim ve Dağıtım Şebekesi kaynaklı arızaları, atmosferik etkiler, iç ve dış tesisat kaynaklı arızalar

Sonuçları: Tahriklerin kilitlenmesi, istem dışı açılma, bağlama donanımının bozulması, yangın, çalışma kayıpları.

Çözüm Önerileri: Parafudur, yıldırım yönlendirici, ön ekleme rezistörü, şok bobinleri, statik otomatik dengeleyici.

  • Gerilim Dengesizliği

Nedenleri: Dengesiz yükler (büyük tek fazlı yükler v.b.)

Sonuçları: Ters motor torku (vibrasyon) ve asenkron makinelerin aşırı ısınması.

Çözüm Önerileri: Yükleri dengeleyiniz. Şönt elektronik dengeleyici, dinamik elektronik gerilim regülatörü.