Koruma Koordinasyonu

Elektrik şebekesinde meydana gelen arızaları, mümkün olan en dar bölgede temizleyerek ekipmanların ve tüketicilerin minimum etkilenmesi hedeflenmektedir. Yaptığımız mühendislik çalışmaları neticesinde şebekeniz için optimum koruma felsefesi belirlenir.

Ring şebekedeki hedeflerimiz;

  • Arıza Süresinin Düşürülmesi: Dağıtım şebekesinde meydana gelen arızaların kısa sürede temizlenmesi, ekipmanlarda fiziki tahribatın meydana gelmemesi açısından önemlidir.
  • Tüketiciye Kesintisiz Enerji Sunulması: Radyal işletilen şebekedeki bir arıza sonrasında meydana gelen kesintiler, manevra veya onarım süresince devam etmektedir. Ring şebekede, arızalı bölgenin izole edilip, tüketicinin enerji almaya devam etmesi sağlanır.
  • Daha İyi Koruma Seçiciliği: Ring koruma seçiciliğinde arıza, kesintiye mahal vermeden en dar bölgede izole edilir. ANSI 87L (Hat diferansiyel) ve 67 (Yönlü AA) röleleriyle bu seçicilik sağlanır.
  • Daha İyi Hale Getirilmesi: Arıza anında gerilim tepeleri ve çukurları oluşmaktadır. Kısa sürede temizlenen arızalar sayesinde bu bozulmalar en aza indirilerek yüksek standartda şebeke güç kalitesi sağlanır.
  • Daha İyi Arıza Ekibi Yönetimi: Arıza ekiplerinin, şebekeye acil müdahalesine gerek kalmadan güvenli, planlı şekilde çalışmaları mümkün olur.
  • Daha Ekonomik İşletme: Kullanılan elektrik ekipmanlarının daha az sürede kısa devreye maruz kalmasıyla kullanım ömürleri uzar, bakım, değişim maliyetlerini düşer.
  • Üretim kayıplarının En Aza İndirilmesi: Uzun süren enerji kesintilerinde üretim kaybı yaşanmaktadır. Ring şebekede kesintisiz verilen enerji sayesinde üretim kaybı yaşanmaz.
  • Radyal Şebeke: IEC 60909 standardına göre kısa devre hesaplamaları yapılır. Kaynaktan son tüketiciye kadar olan baraların kısa devre güçlerine göre kesici açma zamanları kademelendirilir. ANSI 50 (Sabit zamanlı AA) ve 51 (Ters zamanlı AA) röleleriyle koruma sağlanır.